Přestože je letošní zima prozatím poměrně mírná, kapacity nocleháren v regionu, které poskytují azyl lidem bez přístřeší, jsou zpravidla využité bezezbytku. Číst dál