Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelství se přesto věnoval jen krátce. Výchově mladých lidí ale celoživotně. Nadace Pangea mu za to před sedmi lety udělila cenu „Za úsilí o nápravu věcí lidských.“ Číst dál