Zlíňané si z přejmenování města na Gottwaldov dělali vtipy
——————–
Ke zpravodajství: PROFIL
——————–
Zlín 30. prosince () – Především starší obyvatelé Zlína si v těchto dnech jistě vzpomenou na 1. ledna 1949, kdy byl Zlín přejmenován na Gottwaldov. Pro budovatele socialismu se název Gottwaldov stal znamením nových časů, mezi obyvateli města i jinde v republice však jméno Zlín stále přetrvávalo. Ti Zlíňané, kteří se s přejmenováním nesmířili, museli mlčet, a tak aspoň kolovaly vtipy zesměšňující vynucenou změnu. získala informace z historických dokumentů.
„Vyprávělo se třeba o příhodě, která potkala Jana Wericha, když projížděl Moravou a ptal se, kudy na Gottwaldov: Gottwaldov, dříve Zlín? No to musíte tudy a tamhle odbočit. Když prý mu ‚Gottwaldov, dříve Zlín‘ opakoval už několikátý tázaný, Jan Werich se neudržel a pozdravil toho posledního: práci čest, dříve nazdar!,“ vzpomíná zlínský historik Zdeněk Pokluda v časopise Zlínsko od minulosti k současnosti z roku 2002 číslo 19.
Podobné anekdoty nebyly pouze pro zasmání, svérázně v nich zazníval „hlas lidu“. Zcela zřetelně se ozval v roce 1968. Noviny Naše pravda otiskly 9. května 1968 názor Olgy Lapčíkové, která navrhovala, aby se město přejmenovalo zpět na Zlín. Téma Gottwaldov nebo Zlín oslovilo mnoho lidí – jedni pookřáli nadějí, druzí to považovali za svatokrádežné sahání na uctívaný symbol socialismu.
„Téma se ukázalo jako naléhavé i proto, že se konečně mohla ozývat kritika vůči Klementu Gottwaldovi. Otázky kolem obou jmen se dokonce dostaly na jednací stůl orgánů veřejné správy,“ připomněl historik. Sestavena byla dokonce i komise, která se měla zabývat argumenty pro a proti. I přesto, že z historických dokumentů je zřejmé, že zastánci jména Gottwaldov jsou v menšině, komise nakonec nerozhodla. Po srpnové okupaci se již o změně názvu města nediskutovalo.
Pokus o změnu, kdy jen za několik měsíců svého fungování komise evidovala 83 návrhů a všechny byly pro obnovení Zlína, skončil. Gottwaldov zůstal Gottwaldovem na další celá dvě desetiletí. Po celou tu dobu zůstalo tichým signálem protestu alespoň jméno cukrárny Zlíňanky otevřené na náměstí Míru v listopadu 1968.
Avšak i v době normalizace si lidé občas dovolili nějakou tu narážku. Například v 80. letech čtenáři našli v knihách Zdeňka Zapletala připomínku na Zlín. Jeho románoví hrdinové totiž žili ve městě Mlín. „Doba jinotajů však přece jen mohla skončit – jméno Gottwaldov bylo smeteno na listopadových shromážděních roku 1989,“ dodal Pokluda. Oficiálně se Gottwaldov stal opět Zlínem k 1. lednu 1990.
Gabriela Sluštíková jpt

Převzato pomocí RSS: Přečíst celý článek: Zlíňané si z přejmenování města na Gottwaldov dělali vtipy
Share This