České Vánoce mají v kontextu evropských a světových oslav narození Ježíše Krista své neopakovatelné a výjimečné místo. Jsou křesťanské, ale mají zároveň nesmírný půvab lidové bezprostřednosti, humoru i pověrečných magií a věšteb, které si lidé po staletí předávali od dob pohanských až do doby současné. Až do 3. ledna 2017 si můžete na tradiční Vánoční výstavě v pražské Betlémské kapli připomenout, kolik z dnešních zvyků přešlo do naší evropské tradice z předkřesťanských dob. Jaké rituály a bohy měli pohané a proč bychom je měli respektovat. 
Převzato pomocí RSS: Přečíst celý článek: Výstava: Pohanské tradice a křesťanské Vánoce v pražské Betlémské kapli
Share This