V Pošumaví budou lidé pošesté pochodovat proti jadernému úložišti
Chanovice (Klatovsko) 29. prosince () – Pošesté se vydají na začátku ledna lidé z Chanovic na Klatovsku a okolí na pochod, který má kromě procházky Pošumavím upozornit na problematiku ukládání radioaktivních odpadů. Chanovice jsou jednou z šesti vytipovaných lokalit, kde by mohlo vzniknout úložiště radioaktivního odpadu. Místní lidé s tím nesouhlasí. Obávají se zdravotních rizik i znehodnocení přírody a krajiny. Svůj postoj vyjadřují například na pochodu, který se uskuteční 3. ledna, řekl dnes chanovický starosta Petr Klásek.
„Trasa pochodu je volena tak, že území, jenž účastníci obejdou, znázorňuje plochu asi 300 hektarů, což je požadované území pro úložiště. Délka trasy je asi deset kilometrů,“ popsal starosta. Uvažovaná plocha podzemního areálu úložiště je 306 hektarů, což je asi 450 fotbalových hřišť, nad zemí by měl areál zabírat 20 hektarů, vyčíslil.
Kvůli protestům místních lidí se v roce 2004 pozastavil geologický průzkum na všech vybraných lokalitách. Klásek upozornil, že od příštího roku mají být přípravné práce opět intenzivnější. Chanovičtí a lidé ze sdružení Radioaktivní odpad – děkujeme, nechceme! navíc tvrdí, že průzkumy a přípravné práce ve skutečnosti úplně nikdy neustaly. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na svých internetových stránkách zdůrazňuje, že nepřekročitelnou podmínkou k obnovení průzkumů v lokalitách je souhlas dotčených obcí.
Obce v okolí záměr vybudovat úložiště v Pošumaví jednoznačně odmítly. „Třicet šest měst a obcí Sdružení Prácheňsko jednomyslně nesouhlasí se způsobem jednání o úložišti a nesouhlasí s umístěním úložiště na svých správních územích,“ zdůraznil starosta Chanovic. Sám písemně požádal i novou radu Plzeňského kraje o podporu při řešení této problematiky.
V listopadu SÚRAO oznámila, že předběžně ověří, zda by se pro hlubinné úložiště nenašly geologické podmínky v některém vojenském újezdu. „Práce ve vojenských újezdech Hradiště, Brdy, Boletice, Březina a Libavá budou zahrnovat rešerši existujících geologických informací. Ukončení těchto prací se předpokládá do 31. května 2009,“ uvádí SÚRAO na . Pokud by se našlo místo, které by splňovalo základní geologická kritéria, teprve pak by se mohlo na vojenském území případně začít s dalším podrobným průzkumem.
Podle dosavadních plánů by se měl do roku 2015 počet možných lokalit zúžit na dvě a do roku 2025 vybrat jedna finální. Úložiště by mělo být uvedeno do provozu v roce 2065.
Lada Pešková dp

Převzato pomocí RSS: Přečíst celý článek: V Pošumaví budou lidé pošesté pochodovat proti jadernému úložišti
Share This